A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục kiên trì thực hiện thành công mục tiêu kép, trong đó tập trung cao, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Phát biểu của đồng chí Phạm Hồng Tùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải, tại kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Đồng chí Phạm Hồng Tùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Hôm nay, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ Hai, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện, cùng toàn thể nhân dân huyện nhà lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chúng ta thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cùng với những khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp; song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hoàn thành mục tiêu kép và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là:

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 7,18%, tuy thấp hơn so với cùng kỳ các năm, tuy nhiên đây là mức tăng cao so với các huyện, thành phố và tăng cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện trên cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Vụ lúa Xuân được mùa, được giá, năng suất cao, đạt trên 71 tạ/ha; chương trình OCOP được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục đà phục hồi và ổn định trở lại, thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn nghiên cứu tìm hiểu để triển khai các dự án trong Khu kinh tế. Thu ngân sách đạt kết quả khá, hầu hết các khoản thu trên địa bàn đều đạt trên 50% dự toán được giao.

Các đại biểu dự kỳ họp

Xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng, công tác triển khai quy hoạch Khu kinh tế, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, phản ứng nhanh, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra diện rộng. Công tác giáo dục, đào tạo được duy trì ổn định, kịp thời điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy và học, hoàn thành chương trình năm học đề ra. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức với hình thức và quy mô phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Các chế độ, chính sách về lao động, việc làm và chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt kết quả tốt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài được tập trung giải quyết; bảo đảm giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các đại biểu dự kỳ họp

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt; nhất là công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức bộ máy của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế như trong báo cáo đã nêu, đó là:

Các ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, một số ngành dịch vụ bị gián đoạn hoặc hoạt động cầm chừng. Việc triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm và thiếu đồng bộ; việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn; chưa tạo được thương hiệu cho nông sản. Xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại; công tác quản lý đất đai, đê điều, việc quản lý đất bãi triều ven biển tại các địa phương ven biển còn diễn biến phức tạp. Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp, nhất là việc giải quyết các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài; vẫn còn tình trạng công dân tập trung đông người đi khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp. Tình hình tội phạm ma túy, cờ bạc, số đề tuy có giảm nhưng chưa bền vững.

Ở một số địa phương công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử còn lúng túng, khó khăn. Việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của huyện ở một số địa phương, đơn vị chưa tốt, dẫn tới lúng túng, bị động trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt là về công atcs chống dịch Covid-19 còn nhiều lỗ hổng, khiếm khuyết, rất nguy hại. Hoạt động của các tổ tự quản, tổ Covid-19 trong cộng đồng ở nhiều địa phương cấp xã, cấp thôn không được duy trì hoặc hoạt động không hiệu quả. Rõ nét nhất là trường hợp F0 ở thôn Thanh Lâm xã Đông Minh là 1 ví dụ điển hình trong việc rút kinh nghiệm, kiểm soát người từ vùng dịch.

Tôi đề nghị các đại biểu HĐND thảo luận chỉ rõ nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện !

Thưa toàn thể nhân dân!

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, của Thường trực HĐND huyện theo chương trình kỳ họp đã được thông qua. Tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế; dự báo cơ hội, thách thức trong thời gian tới để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhà nước, của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thành các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Tôi xin gợi mở để các vị đại biểu HĐND huyện thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục kiên trì thực hiện thành công mục tiêu kép; trong đó tập trung cao, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, đồng thời thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19; khẩn trương thực hiện việc ký cam kết tới từng hộ gia đình trong toàn huyện để hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và của huyện đối với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Hai là, Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo rà soát, bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp của từng ngành, lĩnh vực, bảo đảm sát với tình hình và khả năng thực tế; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra công việc, khắc phục hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết, đưa ra lộ trình cụ thể và đăng ký xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Tích cực triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch Chương trình OCOP năm 2021.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống lũ bão năm 2021 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục phối hợp với các ngành rà soát đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị và khu dân cư, rà soát, thực hiện quy hoạch chung nông thôn mới đến năm 2030 ở các xã.

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 31-5-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long; thực hiện dự án xây dựng hạ tầng KCN Tiền Hải mở rộng, Cụm công nghiệp An Ninh, dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A…

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện phương án thực hiện thu hồi đất tại cụm công nghiệp An Ninh, xây dựng kế hoạch từng bước xử lý các tồn tại trong quản lý đất đai theo Chỉ thị 22, ngày 23-10-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch 80 ngày 26-11-2019 của UBND huyện; khẩn trương kiện toàn và tăng cường hoạt động các tổ công tác của huyện lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quản lý bãi, đầm, vùng ven biển.

Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, khu công nghiệp... Thẩm định và giải ngân kinh phí hỗ trợ sửa chữa lò đốt rác xử lý môi trường tại các địa phương để nâng cao hiệu quả xử lý rác thải.

Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021 ở cả 2 cấp; ưu tiên sử dụng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất để thanh toán nợ công, nợ đọng XDCB; kiên quyết không phê duyệt, khởi công các dự án mới khi chưa xác định được nguồn vốn hoặc chưa trả hết nợ xây dựng cơ bản đã có khối lượng hoàn thành. Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi kế hoạch vốn được giao và tiến độ nguồn thu. Các địa phương chủ động dành nguồn kinh phí để tập trung cho các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội...

Tại kỳ họp, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt các tờ trình về chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất chủ trương theo tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện.

Ba là, Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, các phong trào thi đua. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động dạy và học trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Triển khai học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong thực hiện chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu năm 2021. Triển khai Kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

Bốn là, Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới vùng biển, công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Duy trì nền nếp và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chỉ đạo thực hiện tốt phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng thuộc thẩm quyền (nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…) bảo đảm giữ vững ổn định tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp.

Năm là, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai thực hiện tốt Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo địa phương, đơn vị. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử sau bầu cử; kiện toàn đội ngũ cán bộ sau bầu cử, chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động lãnh đạo bình thường không bị gián đoạn.

Cuối cùng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND, các đồng chí cùng toàn thể cử tri, Nhân dân trong toàn huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 927
Hôm qua : 1.327
Tháng 06 : 20.591
Năm 2024 : 232.604