A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiền Hải: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động thi đua yêu nước năm 2024

Sáng ngày 18/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị 

Dự hội nghị, có các đồng chí đại diện các sở, ngành của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đại biểu HĐND huyện, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo; trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; lãnh đạo các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; đại diện các công ty, doanh nghiệp; các cá nhân, tập thể được khen thưởng; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn.

        Đồng chí Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã trình bày báo cáo tóm tắt phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023.

  Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã trình bày báo cáo tóm tắt phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo đã nhấn mạnh: Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, Công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 15 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành xây dựng xếp thứ 2/8 huyện, thành phố. Dịch vụ - thương mại ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Xếp thứ 1/8 huyện, thành phố.

 Các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng phát triển toàn diện, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Để đạt được những kết quả trên, huyện Tiền Hải đã triển khai có hiệu quả, đồng bộ các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”,  phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, thi đua ”Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, Thi đua Tăng cường thu hút đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, thi đua chuyển đổi số. Ngoài các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động huyện còn phát động phong trào, cuộc vận động của trên các lĩnh vực. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Khen thưởng là động lực của thi đua. Năm 2023, chất lượng công tác khen thưởng đã được nâng lên, bảo đảm đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tăng cường khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng thành tích xuất sắc đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an ninh, quốc phòng; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Huyện có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba; 1 tập thể, 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Huyện có 1 tập thể được tằng cờ thi đua của Chính phủ, 15 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 24 tập thể, 19 cá nhân, 10 hộ gia đình nông dân, 10 công nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 4 Tập thể lao động xuất sắc, 10 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm học 2022-2023. Năm 2023, để biểu dương, khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu “ 14 Đơn vị gương mẫu về mọi mặt”, “ 18 Chính quyền trong sạch vững mạnh”, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...đồng thời khen thưởng đột xuất, chuyên đề trên nhiều lĩnh vực cho hàng trăm tập thể .

Đồng chí Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tại hội nghị, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đồng chí Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cấp về công tác thi đua khen thưởng. Thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Thi đua đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới các hoạt động văn hóa xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức.

Đồng chí Đỗ Trực Tiếp, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, đồng chí Đỗ Trực Tiếp, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và kêu gọi các nhân dân, các chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, con em xa quê tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng cùng đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, đẩy mạnh và tổ chức tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và thi đua khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

 

 

 

 

Khen thưởng cho các tập thể , cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã công bố quyết định và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng danh hiệu " tập thể lao động xuất sắc" và bằng khen cho 9 tập thể, 24 cá nhân góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; UBND huyện tặng Giấy khen cho 42 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của huyện.

          Trần Hiền - Thu Hường- Trí Tuệ- Lê Chinh


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 105
Hôm qua : 374
Tháng 06 : 22.695
Năm 2024 : 234.708