A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Khối Đảng – Đoàn thể huyện Tiền Hải hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025

Tính đến ngày 3/8/2022, Đảng bộ Khối Đảng - Đoàn thể huyện Tiền Hải đã hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, tại 10/10 chi bộ. Đây là đảng bộ đầu tiên trong huyện hoàn thành đại hội cấp chi bộ.

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/5/2022 của Tỉnh ủy Thái Bình; Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 01-7-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải; Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU, ngày 01-7-2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 03-KH/ĐUK về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Đỗ Trực Tiếp - TVHU, Chủ tịch MTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận HU, Bí thư Đảng bộ Khối Đảng - Đoàn thể chúc mừng Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy

Kế hoạch số 03-KH/ĐUK của Đảng bộ Khối Đảng – Đoàn thể đã chỉ rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Khối, 10 chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của tỉnh, của huyện, của Đảng bộ; tập trung xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy. Nội dung xây dựng báo cáo chính trị được các đơn vị quan tâm, đảm bảo đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế của cơ quan, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Báo cáo kiểm điểm đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

Các đảng viên chi bộ Văn phòng Huyện ủy biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ đã được các chi bộ thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp uỷ khoá mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ trong thời gian ngắn, các chi bộ Khối Đảng – Đoàn thể huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, đúng quy định. Đến ngày 3/8, 10/10 chi bộ đã hoàn thành đại hội, bầu 15 đồng chí vào cấp ủy, trong đó có 10 đồng chí Bí thư chi bộ, 03 đồng chí phó Bí thư chi bộ; 02 đồng chí chi ủy viên. Có 2 chi bộ bầu Ban chi ủy (Chi bộ Văn Phòng Huyện ủy và Chi bộ ban Tuyên giáo -TTCT huyện), 1 chi bộ bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (Chi bộ Ban Dân Vận - MTTQVN huyện), 7 chi bộ chỉ bầu Bí thư chi bộ (các chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chi bộ Hội Nông dân, LĐLĐ huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện).

Ngay sau đại hội, các chi bộ trực thuộc đảng bộ Khối Đảng  - Đoàn thể tập trung hoàn thiện việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ; xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên cụ thể, phù hợp, phát huy được năng lực, sở trường và trách nhiệm nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đỗ Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Hôm qua : 374
Tháng 06 : 22.701
Năm 2024 : 234.714