A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII

Chiều 30/10/2023, Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tuân – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh. Đại biểu ở huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Bí thư huyện ủy Tiền Hải, đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện, các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn, các tổ chức Đảng được biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII do đồng chí Hoàng Văn Túy - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tiền Hải trình bày tại Hội nghị đã đánh giá: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện  Nghị quyết Đại hội, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Ban Thường vụ Huyện ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong huyện, Tiền Hải đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng KT-XH tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị thị trấn Tiền Hải và diện mạo nông thôn các địa phương có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từng bước được nâng cao.

Các đại biểu dự hội nghị

Kết quả thực hiện các mục tiêu đại hội, giai đoạn 2021-2023:

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước tăng 11,01% (Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng 15% trở lên). Cơ cấu kinh tế năm 2023: Ngành Nông, lâm, thủy sản ước đạt 23,7%, ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 63,05%, ngành Dịch vụ ước đạt 13,25%.

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân ước đạt 18,64% (Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng 10%/năm trở lên).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân  14.839 tỷ đồng (Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đạt 18.420 tỷ đồng).

Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân ước đạt 13,05% (không tính tiền thu sử dụng đất) (Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 đạt 12%/năm trở lên).

Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ năm 2023 ước chiếm 76,3% trong cơ cấu kinh tế (Mục tiêu năm 2025 chiếm 80% trở lên).

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm năm 2023 ước chiếm 22,3% (Mục tiêu năm 2025 giảm xuống còn 22%).

Tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 ước đạt 20,8% (Mục tiêu năm 2025 đạt 30% trở lên).

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 ước đạt 92% (Mục tiêu năm 2025 đạt 95% trở lên).

Tỷ lệ số trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS đạt chuẩn Quốc gia năm 2023 là 72/86 trường, đạt tỷ lệ 83,72% (Mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,5 triệu đồng (Mục tiêu đến năm 2025 đạt trên 78 triệu đồng).

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 ước giảm khoảng 1/3 so với năm 2020 (Mục tiêu giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo giai đoạn 2021-2025).

Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ước đạt tỷ lệ 93% năm 2023 (tăng 2% so với năm 2020); có 93% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. (Mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố chuẩn văn hóa đạt 93% trở lên).

Ước tính đến hết năm 2023 có 29,03% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Mục tiêu đến năm 2025 số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên; có 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu).

Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 20% (Mục tiêu đến năm 2025 đạt 80%).

Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 98,1%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,8% (Mục tiêu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên).

Cơ quan chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 100% (Mục tiêu cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên).

Các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển được nhận thức đầy đủ, toàn diện, thống nhất và triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhưng chưa đạt mục tiêu đại hội đề ra, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của huyện ven biển; tỉ trọng ngành nông nghiệp còn cao, tích tụ ruộng đất còn hạn chế, thương mại dịch vụ phát triển chậm; việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, chưa xây dựng được xã nông thôn mới kiểu mẫu; việc phát triển quảng bá sản phẩm Ocop còn hạn chế; việc xử lý khắc phục một số tồn tại vi phạm về đất đai, tài nguyên môi trường tại một số địa phương còn chậm; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và việc triển khai thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện có mặt còn hạn chế...

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến tham luận về các nội dung như giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững; vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác xây dựng chính trị - tư tưởng trong tổ chức cơ sở đảng; giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kinh nghiệm xây dựng chi bộ kiểu mẫu; công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tiền Hải đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đây là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thử thách khi tình hình chính trị thế giới, dịch bệnh diễn biến phức tạp, căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của mọi thành phần kinh tế. Trong bối cảnh đó, BTV, BCH Đảng bộ huyện Tiền Hải đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các nội dung mà Tiền Hải cần tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Có thể kể đến việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất, hình thành các hợp tác xã kiểu mới. Thu hút đầu tư có chọn lọc để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông, quản lý tốt quy hoạch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng và giữ gìn đạo đức, văn hóa công vụ. Giữ vững nguyên tắc, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, mở rộng dân chủ, ổn định an ninh nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải đề cao nhân tố nội lực, nhân tố con người trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII

Phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Bí thư Huyện ủy một lần nữa nhấn mạnh những kết quả mà Tiền Hải đã đạt được trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đoàn kết, cố gắng của cán bộ và nhân dân địa phương, Tiền Hải đã thực hiện được 8/16 chỉ tiêu Đại hội. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ cũng đã chỉ ra 7 tồn tại, hạn chế, thống nhất 5 bài học kinh nghiệm và các nhóm giải pháp, trong đó phân loại, đánh giá từng mục tiêu để có các giải pháp phù hợp. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao nhân tố nội lực, nhân tố con người, kết hợp với các nguồn lực khác tạo động lực thúc đẩy sự phát triển. Trong số 16 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã xác định, có 14 chỉ tiêu khả quan thực hiện được. Còn 2 chỉ tiêu khó hoàn thành. Đó là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2023-2025 hằng năm (giá so sánh năm 2010) tăng 15% trở lên; đến 2025, tỷ lệ số trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS đạt chuẩn Quốc gia đạt 100%. Đối với các chỉ tiêu này, BTV, BCH Đảng bộ huyện Tiền Hải quyết định chưa điều chỉnh mà sẽ quyết tâm, cố gắng, nỗ lực thực hiện với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, phấn đấu đưa Tiền Hải nằm trong nhóm phát triển của tỉnh và khu vực.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - TUV, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải trao Giấy khen cho các Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu

  Đồng chí Hoàng Văn Tuý - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiền hải trao Giấy khen cho các Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu

Các đại biểu dự hội nghị

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Huyện ủy Tiền Hải đã khen thưởng cho 16 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đỗ Hà – Lê Chinh


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.261
Hôm qua : 1.826
Tháng 07 : 48.401
Năm 2024 : 289.407