A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 6/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Tiền Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 là Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của 32 xã, thị trấn.         

Trong thời gian từ ngày 6/7-9/7, 250 học viên được truyền đạt các chuyên đề cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, và phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng an ninh, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên...

Thông qua lớp học nhằm quán triệt nâng cao nhận thức cho Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 nhận thức rõ về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược “ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" hiểu rõ âm mưu chiến lược “ diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các mạng Việt Nam và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong các tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ và nhân dân góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

                                                                                       Trần Hiền- Trí Tuệ


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 93
Hôm qua : 868
Tháng 05 : 15.616
Năm 2024 : 205.165