A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện giám sát tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa thông tin trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch giám sát, trong 2 ngày, 21 - 22/5/2024, Ban kinh tế - xã hội huyện đã thành lập Đoàn công tác, tổ chức giám sát tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện và các địa phương xã Đông Cơ, thị trấn Tiền Hải. Thông qua đợt giám sát nhằm từng bước tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, nhất là phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%; 93% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 94,2% số thôn, tổ dân phố văn hóa; việc cưới, việc tang dần được tổ chức theo hướng đơn giản, tiết kiệm; các lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng quy định của pháp luật, đúng nghi lễ, tạo không khí vui tươi, khơi dậy và phát huy nhiều giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân địa phương. Phòng văn hóa thông tin huyện đã phối hợp kiểm tra hoạt động của 43 di tích lịch sử văn hóa, 35/42 cơ sở lưu trú du lịch, 30 cơ sở kinh doanh hoạt động Karaoke. Các hoạt động quản lý di sản văn hóa, trùng tu, tu bổ, tôn tạo di tích đảm bảo quy định của Luật Di sản. 32/32 xã, thị trấn có nhà văn hóa, 31/32 xã, thị trấn có khu thể thao, 155 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa độc lập. Công tác quản lý nhà nước về du lịch có nhiều tiến bộ. Hoạt động thông tin, truyền thông, chuyển đổi số được các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao của xã, thị trấn còn ít, việc vận động xã hội hóa còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội còn hạn chế. Hoạt động dịch vụ, du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu. Chuyển đổi số còn chậm.

Tại các điểm giám sát, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện, UBND xã Đông Cơ, Thị trấn Tiền Hải báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề để nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Đỗ Hà


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 109
Hôm qua : 374
Tháng 06 : 22.699
Năm 2024 : 234.712