I. HUYỆN ỦY

1. Bí thư Huyện ủy: Nguyễn Xuân Khánh

2. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: Hoàng Văn Túy

3. Phó Bí thư Huyện ủy: Phạm Ngọc Kế

4. Trưởng Ban Tổ chức: Lê Thị Thanh Hương

5. Trưởng Ban Tuyên giáo:

6. Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMMTQVN huyện: Đỗ Trực Tiếp

7. Chủ nhiệm UBKT: Nguyễn Văn Chính

8. Chánh VP Huyện ủy: Đặng Xuân Diệu

9. Chủ tịch LĐLĐ huyện: Vũ Thái Học

10. Bí thư Đoàn TN: Trần Thị Sen

11. Chủ tịch Hội Phụ nữ: Lê Thị Minh Thơ

12. Chủ tịch Hội Nông dân: Hoàng Quốc Việt

13. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Phạm Đình Tô

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Chủ tịch HĐND: Hoàng Văn Túy

2. Phó Chủ tịch HĐND: Tô Quý Bôn

III. ỦY BAN NHÂN DÂN:

1. Lãnh đạo UBND huyện:

 - Chủ tịch UBND huyện: Phạm Ngọc Kế

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Hoàng Việt Huy

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Đỗ Văn Trịnh

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Bùi Tuấn Anh

2. Thủ trưởng các phòng ban

 - Chánh VP HĐND-UBND: Trần Văn Linh

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: TP Trần Lâm Thao 

 - Phòng Giáo dục & Đào tạo: TP Lương Chiến Thành

 - Phòng Lao động-TB&XH: TP Nguyễn Công Lý

 - Phòng Nội vụ: TP Hoàng Kim Khánh

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT: TP Phạm Văn Vang

 - Phòng Tài chính - KH: TP Phạm Thị Huệ

 - Phòng Tài nguyên & MT: TP Vũ Thị Hồng

 - Phòng Tư pháp: Vũ Phương Dung

 - Phòng Văn hóa TT: TP Trần Văn Tuyên

 - Phòng Y tế: TP Nguyễn Văn Hán

 - Thanh tra huyện: CTT Phan Nguyên Giáp