Đông Lâm

Ngày cập nhật: 17/03/2016

    Đông Lâm được thành lập từ tháng 10 năm 1955, cách trung tâm huyện Tiền Hải 05 km về phía Đông Nam; Phía Đông giáp xã Đông Minh; Phía Tây giáp xã Tây Giang; Phía Bắc giáp đường Tiền Hải đi Đồng Châu; Phía Nam giáp xã Nam Cường và xã Tây Tiến; Diện tích đất tự nhiên 557 ha, với tổng số 1.950 hộ gia đình và 5.417 nhân khẩu được chia thành 04 thôn và 07 chi bộ Đảng với tổng số 297 Đảng viên.

 

 

2018_12_06_09_41_149.jpg
Cuộc biểu tình lưu huyết của nhân dân làng Nho Lâm năm 1930

 

1.     Đặc điểm tình hình

       Đông Lâm là xã có truyền thống Cách mạng, ngay từ những năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân Đông Lâm đã làm lên cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 góp phần cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng Dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đảng bộ và nhân dân Đông Lâm vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND năm 1999; xã có 40 BMVNAH, 02 AHLLVTND, 250 liệt sỹ và 109 thương bệnh binh.

Đông Lâm có 2 di tích lịch sử đình làng xếp hạng cấp Quốc gia, cả 2 làng đã được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hoá cấp Tỉnh; 4/4 thôn được công  nhận danh hiệu "Thôn văn hóa"; đời sống văn hoá cơ sở được duy trì hoạt động tốt, công tác quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Trên địa bàn xã có đại đội nữ dân quân pháo cao xạ - C4 ngày đêm sẵn sàng trực chiến đấu bảo vệ vùng trời vùng biển Tổ quốc - Đây cũng là đơn vị AHLLVTND;

Năm 2014, Đông Lâm được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận Đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Tình hình chính trị xã hội được ổn định, kinh tế phát triển mạnh, đời sống nhân dân phát triển đồng đều, là xã nằm trong Khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải nên có nhiều thuận lợi trong việc giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Bộ máy đơn vị hành chính là xã (Loại II) theo Nghị định 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ được bố trí 24 chức danh cán bộ, công chức, cộng với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Những năm qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, QPAN. Đội ngũ cán bộ, công chức xã được đào tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Số điện thoại liên lạc và các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của xã:

 

- Đồng chí:                        PHẠM TRỌNG UỶ

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã - Chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại:                         0915.114.355

 

- Đồng chí:                        PHẠM ĐỨC DỤC

Chức vụ:        Thường vụ Đảng ủy - Phó bí thư Đảng uỷ xã

Số điện thoại:                       0985.814.714

 

- Đồng chí:                          TRẦN VĂN ƠN

Chức vụ:   Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Số điện thoại:                         0985.832.505

 

- Đồng chí:                          NGÔ VĂN CẢO

Chức vụ:      Đảng ủy viên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Số điện thoại:                        0963.790.632     

             II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 2010 - 2015:

1. Phát triển kinh tế.

- Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm là 243,1 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 9,9%.              

- Bình quân đầu người đạt: 20.300.000 đồng.

 * Về trồng trọt

Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt bình quân 5 năm đạt 27,9 tỷ đồng, Diện tích đất nông nghiệp là 337,56 ha, trong đó: diện tích cấy lúa là 315,5 ha, năng suất lúa bình quân đạt 111,18 tạ/ha/năm, sản lượng thóc bình quân mỗi năm đạt 3.424 tấn.

* Về chăn nuôi

Cơ cấu đàn, số lượng, chất lượng giống gia súc, gia cầm ngày càng được nâng cao, tổng giá trị sản xuất chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp bình quân 5 năm đạt 18,6 tỷ đồng, bằng 105,75

* Về nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản.

Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực thủy sản bình quân 5 năm đạt 23,9 tỷ đồng, bằng 108,57%. Toàn xã có 37,31 ha ao hồ mặt nước, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt bình quân hằng năm đạt khoảng 73 tấn.

* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 139,6 tỷ đồng, bằng 113,65%. Hàng năm, xã có khoảng 1800 lao động trực tiếp lao động sản xuất tại các công ty, doanh nghiệp  thu nhập ổn định từ 4 triệu đồng/tháng trở lên. Ngoài ra còn có khoảng 300 hộ gia đình với trên 600 lao động làm việc thường xuyên trong các nhóm nghề khác.

Công tác xây dựng cơ bản.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm toàn xã đã huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi với tổng số vốn hơn 60 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 6.130.000.000 đồng, tỉnh hỗ trợ 4.178,93 tấn xi măng; ngân sách xã đầu tư hơn 20 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và xã hội hóa 22.390.836.000 đồng và hiến 134.000 m2 đất; hoàn thành 19/19 tiêu chí về Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kính phí là 49.964.351.000, đồng.

*Thương mại, dịch vụ, tài chính.

Toàn xã có 318 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, chế biến lương thực, thực phẩm; 86 hộ có máy cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; 17 hộ đầu tư mua 24  phương tiện ô tô chở khách, vận tải hàng hoá phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực dịch vụ thương mại bình quân 5 năm đạt 30,8 tỷ đồng, bằng 107,33%. Tổng thu ngân sách bình quân 5 năm đạt 9,2 tỷ đồng.

*Về công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường.

Đã hoàn thành lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mớibảo đảm công khai, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Trong 5 năm (2010 - 2015), đã chuyển 227.585,9 m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó đã chuyển 135.605,1m2 sang đất giao thông; 54.070,3 m2 sang đất sản suất công nghiệp. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện.

2. Văn hóa - xã hội.

*Về công tác giáo dục và đào tạo.

Tổng kinh phí đầu tư cho sự nghiệp giáo dục trên 4,2 tỷ đồng, các trường  luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về số lượng và chất lượng được nâng lên, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn hóa, trong đó 82% đạt trên chuẩn.

 Huy động tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường bình quân 5 năm đạt 95%, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 100%, đỗ tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99,8%.

Công tác khuyến học, khuyến tài phát triển cả về quy mô và chất lượng, các hoạt động khen thưởng, tặng học bổng, tiếp sức cho học sinh giỏi và hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả khá (với số tiền 136.300.000, đồng).

*Công tác y tế, dân số gia đình và trẻ em.

Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế, bảo đảm chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ sinh giảm dần từ 1,28% năm 2010 xuống 1,2% năm 2014. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 giảm hơn so với trước. Hằng năm, thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 13,1%

*Công tác thực hiện các chính sách xã hội.

Số hộ khá, hộ giàu trong xã tăng đáng kể, số hộ nghèo giảm từ 8,46% năm 2010 xuống còn 2,78% năm 2014. Đã giải quyết việc làm cho 90% số lao động trong độ tuổi, tạo điều kiện cho nhân dân đi lao động ở các khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động.

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đã xây dựng 14 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 18 căn nhà, với tổng số tiền 1.240.000.000, đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 26 mẹ, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 liệt sỹ (Phan Ái và Lương Sảng).

*Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao.

Các thôn làng luôn duy trì và thực hiện tốt hương ước, quy ước. Hai làng luôn giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp tỉnh; 4/4 thôn được công nhận là thôn văn hoá; 91,8% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, tăng 6,8%.

3. Công tác quốc phòng, an ninh.

Công tác quân sự.

Quốc phòng được củng cố, công tác quân sự địa phương được chú trọng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch gọi công dân nhập ngũ hàng năm, kết quả 5 năm (2010 - 2015) đã tuyển chọn được 41 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội.

* công tác an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp trong cán bộ và nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, kịp thời, không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

III. NHỮNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 2015 - 2020:

A. Mục tiêu chủ yếu:

1- Về phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 10,32% trở lên.

+ Tổng sản lượng qui thóc đến năm 2020 đạt 3.735 tấn.

+ Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt: 250 tấn/năm.

- Cơ cấu kinh tế ngành đến năm  2020: Công nghiệp: 50%; nông nghiệp: 25%; dịch vụ, nghề phụ:    25%

2- Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 42            triệu đồng.

3- Số lao động được giải quyết việc làm mới trên 100 -150 người/năm.

4- Đến năm 2020, bảo đảm huy động 95% số cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ, 100% số cháu trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.

5- Giữ vững danh hiệu trường Tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 2, các trường Mầm non, Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

6- Tỷ lệ sinh giữ vững ổn định ở mức dưới 1,2%.

7- Giữ vững danh hiệu làng văn hoá cấp Tỉnh, hàng năm phấn đấu có từ 92-96% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

8- Chính quyền đạt trong sạch vững mạnh; các đoàn thể chính trị đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp Huyện, cấp Tỉnh.

9- Giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM; phấn đấu 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; hàng năm kết nạp được từ 07 - 10 Đảng viên mới trở lên.

10- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

B. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Về phát triển kinh tế.

- Phấn đấu năng suất lúa bình quân hằng năm đạt 125 tạ/ha, đến năm 2020 đạt 130 tạ/ha; Đàn lợn đạt 3.000 - 3.500 con/năm, đàn gia cầm có từ 30.000 đến 40.000 con/năm; Thu nhập từ kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề đạt từ 40 - 50 tỷ đồng/năm.

- Tập trung nâng cấp công trình Trạm y tế xã; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và nguồn vốn xã hội hóa xây dựng Đền thờ Bác Hồ.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đaiđồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm của mọi người về bảo vệ môi trường.

2. Văn hóa - xã hội.

- Tiếp tục thực hiện tốt về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập trong giai đoạn mới.

 - Nâng cao chất lượng ytế chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phong trào vệ sinh môi trường, thực hiện tốt ba mục tiêu của chương trình dân số KHHGĐ, phấn đấu giữ vững ổn định tỷ lệ sinh ở mức dưới 1,2%.

 

Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phấn đấu giảm hộ nghèo xuống dưới mức 2% vào năm 2020.

3. Công tác quốc phòng an ninh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, hàng năm, chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu về số lượng, chất lượng.

- Thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở,tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Rà soát và cải cách các thủ tục hành chính thực hiện tốt cơ chế "Một cửa",  chú trọng đến các lĩnh vực công tác có liên quan trực tiếp đến nhân dân, đến hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn xã và thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

- Củng cố, kiện toàn, mở rộng tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ tập hợp quần chúng vào tổ chức và tỷ lệ cơ sở hội trong sạch, vững mạnh. Phát động sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, thực hiện đạt kết quả cao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.