Các đơn vị hành chính
Đông Hải

Ngày cập nhật: 20/06/2016

    Ngày 21 /1/1987, xã Đông Hải được thành lập theo Quyết định số 169- HĐBT ngày 13/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính Phủ) trên cơ sở chia tách xã Đông Trà thành 2 đơn vị hành chính là Đông Trà và Đông Hải

Điều kiện kinh tế xã hội

Đông Hải có nguồn lao động dồi dào và tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.Với lợi thế có 82,5ha bãi triều, là xã ven biển nên Đông Hải kết hợp nuôi trồng và khai thác nguồn thủy sản tự nhiên, diện tích chuyển đổi từ đất lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản với 55ha măn và 25ha ngọt cùng hơn 10ha ao, hồ cho gía trị trung bình đạt 17 tỷ đồng/năm. về khai thác tự nhiên, toàn xã còn 20 thuyền làm nghề bắt don, dắt ,sứa, te đáy lưới, giảm 30 thuyền so với nhiệm kỳ trước do ngư trường bị thu hẹp. Hằng năm khai thác tự nhiên cho giá trị gần 9 tỷ đồng.

Ao nuôi tôm ở Đông Hải

 

Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển . Giá trị bình quân đạt 16.571 tỷ đồng/năm, tăng 11% năm. Đã tạo thuận lợi để các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển tại địa phương. Tính đến năm 2015, trên địa bàn xã đã có 2 doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài ra, xã vẫn giữ vững các nghề phụ như: thêu ren, xâu đính hạt, móc sợi.

Chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhận thực tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế xã hội bền vững, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năng lực điều hành quản lý của chính quyền, giữ gìn bản sắc dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cấp ủy đảng chính quyền Đông Hải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong đó dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và hưởng lợi.

Với đặc thù là xã kinh tế mới nên còn rất nhiều khó khăn song chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu đã có kết quả tích cực, thể hiện được vai tò lãnh đạo của Đảng. Đảng viên gương mẫu, nòng cốt đi đầu; nhân dân đã chủ động tham gia tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động và hiến đất xây dựng các công trình công cộng. Kết quả , tổng số vốn đầu tư cho nông thôn mới đến năm 2015 đạt 4.7 tỷ đồng (trong đó tỉnh hỗ trợ 1.083,9 tấn xi măng) đào đắp bờ vừng bờ thửa , kênh mương với khối lượng 47.857m3, huy động trên 10.000  ngày công lao động, hiến trên 6000m2 đất; xây dựng 4.4km đường giao thông trục thôn đạt 82,3% và 6.8km đường giao thông trục nhánh đạt 72%.Cuối năm 2015, Đông Hải đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Văn hóa xã hội

Xã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường đủ về số lượng, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Công tác khuyến học khuyến tài phát triển cả về quy mô và chất lượng, Các mô hình khuyến học được phát triển trong các đoàn thể, dòng họ và cụm dân cư. Trong 5 năm (2010-2015), đã hỗ trợ và tặng thưởng số tiền trên 46 triệu đồng và quỹ khuyến học hiện có của xã là 53 triệu đồng.

Xã Đông Hải có đền Quan Tiền Trấn( đền Định Cư)được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa năm 1998.

Đền Quan Tiền Trấn xã Đông Hải

 

Phong trào" toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt kết quả khá và từng bước nâng cao chất lượng . Hằng năm có 88% số hộ và 100% số thôn đăng ký tham gia. Kết quả đánh giá năm 2014, 2/2 thôn được công nhận thôn văn hóa, 85.9% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên và chu đáo.


 

UBND xã Đông Hải cung cấp tư liệu
 
Video Clip Xem tất cả