An ninh - Quốc phòng
Tiền Hải: Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2017

Ngày cập nhật: 09/08/2017

    Sáng ngày 9/8, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tiền Hải tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2017. Về dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Minh Tiến- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tham dự lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2017 có 400 học viên là hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non, giáo viên các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện.Tham dự khóa học, các học viên sẽ được bồi dưỡng 7 chuyên đề như: đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về: quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và họat động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Lớp bồi dưỡng sẽ tổng kết và bế mạc ngày 12/8/2017.

 

Trần Hiền- Trí Tuệ
 
Video Clip Xem tất cả