An ninh - Quốc phòng
Ban chỉ huy quân sự Tiền Hải đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm nhiệm vụ công tác Quân sự- Quốc phòng địa phương

Ngày cập nhật: 21/06/2017

    Chiều ngày 20/6/2017, Ban chỉ huy quân sự Tiền Hải đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác QS-QPĐP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác QS-QPĐP 6 tháng cuối năm 2017.

      6 tháng đầu năm 2017, Ban CHQS Huyện đã tích cực tham mưu, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác QS-QPĐP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kịp thời tham mưu cho UBND Huyện ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt trong việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 cho các xã, thị trấn, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân đạt chất lượng; Giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; kiện toàn Hội đồng NVQS, Hội đồng giáo dục QP-AN. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, LLVT huyện đã huy động, triển khai trên 100 lượt cán bộ thường trực; 300 lượt Dự bị động viên; 1000 lượt DQCĐ các xã, thị trấn làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, trọng điểm của đất nước, địa phương và lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác nắm, quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện. /.

Phạm Đông- BCHQS huyện
 
Video Clip Xem tất cả