An ninh - Quốc phòng
Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Ngày cập nhật: 18/05/2017

    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 18/5, ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.


Ảnh: Phạm Đông -BCHQS huyện Tiền Hải

Đợt thi đua được phát động từ ngày 18/5 đến ngày 27/7 trong lực lượng vũ trang huyện với các nội dung như: tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công cách mạng; chủ động phối hợp các ngành tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công cách mạng; tham gia chăm sóc người có công cách mạng như thăm hỏi, tặng quà kết hợp với tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; đóng góp xây dựng nhà đồng đội…
Ảnh: Phạm Đông -BCHQS huyện Tiền Hải

Đợt thi đua này nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; làm cho mỗi cán bộ nhận thức đúng, trách nhiệm cao, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Trần Hiền
 
Video Clip Xem tất cả