Văn bản chỉ đạo
V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày cập nhật: 21/03/2016

    Ngày 18 tháng 3, huyên ủy Tiền hải đã có công văn số 163 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Huyện ủy Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả