Văn hóa - Xã hội
Huyện Tiền Hải triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Ngày cập nhật: 29/05/2017

   

Image result for tháng hành động vì trẻ em

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một xã hội an tòan, lành mạnh, không bạo lực, không xâm hại trẻ em, ủy ban nhân dân huyện Tiền Haỉ vừa ban hành kế hoạch số 40 về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Related image

Theo đó, tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Tiền Hải sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6/2017. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai Tháng hành động vì trẻ em sâu rộng, gắn chặt giữa tuyên truyền giáo dục với việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em. Với các họat động cụ thể như tổ chức mùa hè an toàn cho trẻ em, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; mở các lớp dạy kỹ năng sống kỹ năng tự bảo vệ bản thân; các lớp bơi cho trẻ em; các họat động vui chơi, giải trí cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, nhằm thu hút và phát huy quyền tham gia của trẻ em; tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương; vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội ủng hộ để xây dựng “quỹ bảo trợ trẻ em”. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà , trợ cấp, trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo…./

 

Trần Hiền
 
Video Clip Xem tất cả