Văn hóa - Xã hội
Hội khuyến học huyện Tiền Hải được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam

Ngày cập nhật: 26/01/2018

   

Phong trào nuôi heo đất trong trường học ở huyện Tiền Hải được triển khai mãnh mẽ 

Năm 2017, công tác khuyến học khuyến tài ở huyện Tiền Hải đã có những bước phát triển mới.  Hội đã phát triển thêm được gần 2 nghìn hội viên nâng tổng số hội viên lên đến trên 63 nghìn người, bằng 27% dân số toàn huyện; khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi gần 17 nghìn suất quà, với tổng số tiền trên gần 2 tỷ đồng; Hỗ trợ giáo viên, học sinh 3.650 suất, với số tiền hơn 800 triệu đồng.

 Tại hội nghị, Hội khuyến học huyện cũng đã sơ kết 03 năm thực hiện đề án 281 của Thủ tường chính phủ về học tập suốt đời và Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cộng đồng học tập cấp xã. Trong 3 năm , đã có 21 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, trên 200 dòng họ đạt dòng họ học tập, 70 cộng đồng đạt cộng đồng học tập, 175 đơn vị đạt đơn vị học tập. 5 xã đạt 15/15 tiêu chí về cộng đồng học tập cấp xã năm 2017 là Đông Hoàng, Đông Phong, Đông Hải, Nam Thịnh, Nam Hưng.

Phong trào khuyến học trong dòng họ cũng phát triển mạnh ở huyện Tiền Hải

Thừa ủy quyền, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Cầm- Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho Hội khuyến học huyên Tiền Hải

Với những kết quả Hội khuyến học huyện Tiền Hải được Trung ương hội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Năm 2018, Hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học khuyến tài. Tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội ngày một phát triển. Đẩy mạnh thực hiện đè án 281 và thông tư 44. Đẩy mạnh phong trào nuôi heo tiết kiệm trong các trường học.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Hội  khuyến học các cấp

Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội khuyến học các cấp đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen.

 

Thu Hường- Trí Tuệ
 
Video Clip Xem tất cả