Văn hóa - Xã hội
Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Ngày cập nhật: 06/10/2017

    Sáng ngày 6/10, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tới các đ/c Chủ tịch công đoàn các đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh; chủ tịch công đoàn và cán bộ địa chính các xã, thị trấn.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo chi cục Bảo vệ môi trường giới thiệu về những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, gồm 20 Chương và 170 Điều. Giới thiệu về các Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về việc bảo vệ môi trường trên địa tỉnh.

            Thông qua hội nghị này, các đại biểu nắm bắt những nội dung quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đoàn viên trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cùng chung tay bảo vệ môi trường  xanh, sạch đẹp./.

 

Thu Hường
 
Video Clip Xem tất cả