Tin chính trị
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Ngày cập nhật: 06/10/2017

   

Mô hình dân vận khéo vận động nhân dân cấy lúa hàng hóa ở Nam Thắng

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2017), Ban dân vận huyện ủy Tiền Hải đã xây dựng kế hoạch, trong đó tập trung vào các nội dung: Tổ chức tuyên truyền về truyền thống 87 năm công tác dân vận của Đảng, tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đạt hiệu quả; tổ chức tọa đàm, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận…

Việc tổ chức kỷ niệm tập trung hướng về cơ sở, đảm bảo thiết thực hiệu quả, gắn với việc thực Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; đồng thời thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, rà soát lựa chọn các mô hình, điển hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả có sức lan tỏa trong tập thể, cộng đồng khu dân cư./.

 

Nguyễn Hường
 
Video Clip Xem tất cả