Tin chính trị
Ban chấp hành huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng

Ngày cập nhật: 06/10/2017

    Sáng ngày 6/10, Ban chấp hành huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch dự thảo tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng, phương hướng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV- Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV- Bí thư Huyện ủy chủ trì.


Báo cáo tại hội nghị đã nêu, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm của huyện nhà ổn định và đạt được những kết quả cụ thể như sau: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ các năm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.974,3 tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch, tăng 12,48%. Trong đó sản xuất ngành nông-lâm- thủy sản đạt 3. 407, 5 tỷ đồng, tăng 4, 94% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp- TTCN-xây dựng đạt 5. 727,6 tỷ đồng, tăng trên 17% so với cùng kỳ; ngành thương mại, dịch vụ đạt 1. 839,3 tỷ đồng, tăng 12,49% so với cùng kỳ.

Về sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa vụ xuân đạt 70,8 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với vụ xuân 2016. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt, khai thác thủy hải sản tăng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, duy trì, giữ vững và đạt kết quả tích cực. Hai xã Nam Hồng, Đông Trung đang gấp rút hoàn thành các tiểu mục của các tiêu chí nông thôn mới để về đích theo đúng kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Ước đạt 4.684,8 tỷ đồng, bằng 79,2% kế hoạch năm. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được thực hiện hiệu quả, kịp thời. Tổ chức nhiều họat động ý nghĩa, thiết thực. Huyện đã tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ XVIII. Công tác cải cách hành chính hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch; họat động của bộ máy nhà nước từng bước được cải thiện, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về việc tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện (14/10/1828-14/10/2018), Huyện ủy đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các họat động; y ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn.

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo và các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, của ngành, đồng chí Nguyễn Văn Giang- Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao kết quả mà UBND huyện cũng như các ngành đã đạt được. Đồng chí cũng nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2017, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Về tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện đồng chí nhấn mạnh buổi lễ cần tổ chức với quy mô trọng thể, có chiều sâu, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

 

Trần Hiền
 
Video Clip Xem tất cả