Tin chính trị
Hội nông dân Huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ hội nghị TW 5 khóa XII.

Ngày cập nhật: 29/09/2017

    Sáng ngày 29/9, Hội nông dân Huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ hội nghị TW 5 khóa XII và tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho gần 300 cán bộ hội viên là các đ/c Chủ tịch, phó chủ tịch Hội nông dân, chi hội trưởng các chi hội nông dân ở cơ sở.          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết của Hội nghị TW 5 khóa XII của Đảng gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tập trung phân tích sâu các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Cùng đó, Hội nghị cũng đã tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội viên. Hướng dẫn xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp. Công tác xây dựng, phát triển, quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân. Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ.


            Ngay sau hội nghị này, Hội nông dân các xã, thị trấn tổ chức quán triệt triển khai thực hiện NQ hội nghị TW 5 khóa XII tới từng cán bộ hội viên nông dân. Qua đó, nhằm triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, cụ thể hóa đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

Thu Hường- Trí Tuệ
 
Video Clip Xem tất cả