Tin chính trị
Huyện ủy Tiền Hải: Tổng kết 10 năm pháp lệnh 34 “về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn”

Ngày cập nhật: 08/08/2017

    Sáng ngày 8 tháng 8, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV- Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Nghi- Phó Ban dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Tô Xuân Thức,Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện; đồng chí Phạm Văn Nghiêm- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Hồng Tùng- Phó bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV, thường trực HĐND huyện; Bí thư, Phó Bí thư,Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – TVHU- Trưởng ban dân vận huyện ủy đã cho thấy: sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quá trình chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền tại cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, giảm dần các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đến hết tháng 5/2017 có 247 thủ tục hành chính với 14 lĩnh vực đưa vào hoạt động ở trung tâm hành chính công.UBND huyện cũng đã thiết lập đường dây nóng trực 24/24h giải đáp các thắc mắc của người dân về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn.

Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, nội quy, kỷ luật hành chính được thực hiện tốt hơn, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giải quyết ổn đinh tình hình nông thôn, đẩy mạnh phát riển kinh tế, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp., bầu cử Trưởng phó thôn trong những nhiệm kỳ qua. Vận động cử tri tham gia các cuộc bầu cử đạt từ 98 đến 99,5%.

Thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể, các cuộc tiếp xúc cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng, các xã phường đã công khai nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm như: Kế hoạch phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, kết quả bình xét hộ nghèo… Đối với những việc dân bàn và quyết định trực tiếp như: xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới thuộc các công trình nhóm 1, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông, thủy lợi nội động, giao thông nông thôn. Vì vậy đã huy động được sức mạnh tập thể với số tiền xã hội hóa ở các xã là trên 1603 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị và cơ sở tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc thực hiện các quy chế, quy định, quy ước, hương ước đã ban hành. MTTQ các đoàn  thể nhân dân từng bước đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường vận động tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị cũng đã được nghe tham luận của đảng bộ các xã Tây Giang, Nam Hưng và Đông Lâm đã minh chứng cho việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đồng thuận thống nhất giữa đảng và nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để giành được các thắng lợi trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giang- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà đảng bộ các địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34. Đồng thời  cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: có một số xã chưa làm thường xuyên, liên tục, có nơi còn làm hình thức và một số các nhân có biểu hiện lợi dụng dân chủ để kích động, lôi kéo người tham gia khiếu kiện. Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh 6 nội dung cần tập trung thực hiện. Trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường giám sát, gần dân sát dân nắm bắt tâm tư tình cảm để " dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng".

Đồng chí Tô Xuân Thức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng như đề xuất của một số địa phương để xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức thực hiện pháp lệnh 34 đạt hiệu quả cao.Nhân dịp này, Huyện ủy Tiền Hải đã trao giấy khen cho 15 Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở./.

 

Nguyễn Hường- Trí Tuệ
 
Video Clip Xem tất cả