Tin chính trị
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri huyện Tiền Hải

Ngày cập nhật: 02/08/2017

    Sáng ngày 2 tháng 8, tại các xã Nam Thắng, Tây Lương, Đông Minh đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện Tiền Hải.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được đại diện HĐND tỉnh, HĐND huyện  thông tin những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân huyện.