Tin chính trị
Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX.

Ngày cập nhật: 14/06/2017

    Hội nghị liên tịch được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Xuân Thức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện,các đồng chí Nguyễn Văn Giang- TUV, Bí thư Huyện ủy; Phạm Văn Nghiêm- chủ tịch UBND huyện; Phạm Hồng Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy dự hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe thường trực HĐND huyện  báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017, dự thảo định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nội dung chương trình kỳ họp thứ 4. Theo đó, 6 tháng đầu năm, HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 3, tiến hành thảo luận nội dung chuyên đề và thông qua 11 Nghị quyết; thường trực HĐND huyện đã xây dựng chương công tác năm, quý. Thực hiện hoạt động giám sát: giám sát chung, giám sát chuyên đề. Phối hợp với UBND huyện, UBMTTQVN huyện, Văn phòng đoàn ĐBQH tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo tổng hợp ý kiến gửi đến các cơ quan liên quan. Hoạt động của các ban, tổ đại biểu, đại biểu đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND huyện, thường trực HĐND huyện đã căn cứ vào các văn bản quyết định, hướng dẫn của tỉnh để đề ra định mức chi tiêu phù hợp, đúng luật ngân sách. Đối với kế hoạch tổ chức kỳ hợp thứ 4 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 15-20 tháng 7 năm 2017, chương trình sẽ có 17 báo cáo của các ngành, chuyên đề, 3 tờ trình của UBND huyên, thường trực HĐND huyện và kiện toàn ủy viên UBND huyện, đại biểu HĐND huyện.

Đã có rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị nhằm đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp, vấn đề chất vấn đại biểu, tổ chức các cuộc giám sát để không bị chồng chéo. Vấn để bổ sung báo cáo, nội dung báo cáo trình tại kỳ họp; xây dựng định mức chi tiêu đảm bảo đúng luật và cân đối nguồn ngân sách của huyện. Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Nghiêm- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Điều quan trọng sau mỗi kỳ họp mà cử tri quan tâm là những kiến nghị của họ được giải quyết đến đâu, tiến độ ra sao và câu trả lời cho vấn đề đó là như thế nào? Vì vậy tại các cuộc họp tăng cường thảo luận, chất vấn . Đây cũng chính là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, để những buổi tiếp xúc cử tri thu hút được sự quan tâm.

      Tiếp thu các ý kiến, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm, đồng chí Tô Xuân Thức-Phó Bí thư thường trực Huyên ủy- Chủ tich HĐND huyện đã kết luận. Thống nhất khoảng thời gian họp như kế hoạch đề ra; bổ sung thêm các báo cáo như nợ công xây dựng cơ bản; kết quả thực hiện công điện số 17 và Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh; báo cáo nông nghiệp thêm các vấn đề về đề án thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất; Báo cáo giáo dục tổng kết mô hình lớp học VNEN; Báo cáo Văn hóa đi sâu vào công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động kinh doanh văn hóa và tổng kết đại hội TDTT cấp cơ sở. Các báo cáo này phải hoàn thiện trước 30 tháng 6, riêng báo cáo nợ công xây dựng cơ bản gửi trước ngày 10 tháng 7. Về định mức chi tiêu cho HĐND huyện, cần nghiên cứu kỹ văn bản, xây dựng nhiều phương án với sự tham vấn của Phòng Tài Chính để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy ./.

Nguyễn Hường
 
Video Clip Xem tất cả