Tin chính trị
Hội Cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền huyện Tiền Hải tổ chức Đại hội lần thứ V

Ngày cập nhật: 12/06/2017

    Sáng ngày 12/6, Hội Cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền huyện tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017- 2022.


Đồng chí Phạm Văn Nghiêm- Chủ tịch UBND huyện chúc mừng Đại Hội

Hội CCB cơ quan khối chính quyền huyện có 20 hội viên làm việc tại các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện. Nhiệm kỳ qua, hội viên CCB cơ quan khối chính quyền huyện luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú. Đoàn kết, nêu cao năng lực công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của cơ quan đơn vị, hiến đất, góp tiền xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi gia đình chính sách và đối tượng có công.
Trên mỗi cương vị công tác, hội viên CCB đều chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu, đóng góp ý kiến cho thường trực UBND huyện, thủ trưởng cơ quan đơn vị chỉ đạo điều hành công việc và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Tham gia xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, trong sạch vững mạnh. 100% hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với chủ đề phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hội CCB cơ quan khối chính quyền huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng hội vững mạnh. Phấn đấu 100 % hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu xuất sắc. 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.


Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào BCH khóa V nhiệm  2017- 2022.

 

Hải Đông- Trí Tuệ
 
Video Clip Xem tất cả