Thông báo
Chỉ thị: Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Tiền Hải

Ngày cập nhật: 07/08/2017

   

          CHỈ THỊ

Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống

sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Tiền Hải

 

          Bệnh sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm hiện đang lưu hành tại các tỉnh; thành phố phía Bắc; theo báo cáo kết quả giám sát của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, khu vực miền Bắc tổng số ca mắc/nghi mắc là 5.849 trường hợp. trong đó số mắc được xác định khẳng định là 3.767 trường hợp. tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2016 (628 trường hợp), số mắc liên tục tăng đột biết theo tuần.;

Tại Thái Bình, đến ngày 29/7/2017 ghi nhận 113 ca bệnh, chưa có ca bệnh tử vong trong đó có 20 ca xét nghiệm dương tính, có 02 ổ dịch nội sinh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Tại Tiền Hải, đến ngày 31/7/2017 ghi nhận 11 ca bệnh, trong đó có 03 ca ở vùng dịch về xét nghiệm xác định dương tính với vi rút Dengue, không có ca nào tử vong do sốt xuất huyết.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 01/8/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trung tâm y tế huyện:

- Báo cáo, tham mưu UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đến các ban ngành của huyện, UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, bệnh sốt xuất huyết.

- Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bao vây ổ dịch, không để dịch lan ra diện rộng.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, hóa chất, cán bộ chuyên môn tăng cường cho trạm y tế xã, thị trấn.

- Phối hợp với các đơn vị Y tế thu dung điều trị bệnh nhân, khám sàng lọc chuyển tuyến kịp thời những bệnh nhân nặng.

- Bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, thực hiện báo cáo tình hình dịch hàng ngày theo thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ y tế.

2. Phòng Y tế:

- Chỉ đạo, phối hợp các đơn vị Y tế trong toàn huyện tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; đề xuất kịp thời với UBND huyện các biện pháp để chỉ đạo công tác phòng chống dịch dịch bệnh kịp thời.

3. Đài truyền thanh truyền hình huyện:

- Phối hợp với ngành y tế tăng cường thời lượng truyền thông phòng, chống dịch, bệnh; thông tin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh, chuyển tải các biện pháp vệ sinh phòng bệnh để nhân dân không hoang mang, khi người dân có triệu chứng nghi nghờ bệnh sốt xuất huyết phải đến cơ sở y tế để được khám phát hiện và điều trị kịp thời.

- Chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp âm đài truyền thanh huyện để kịp thời  tuyên truyền về bệnh, dịch sốt xuất huyết đến cộng đồng.

4. Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải và bệnh viên Đa khoa Nam Tiền Hải:

- Chủ động bố trí phòng điều trị, chuẩn bị thuốc, phương tiện hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, bố trí cán bộ hỗ trợ tuyến dưới và tổ chức tập huấn điều trị các trường hợp mắc Sốt xuất huyết.

5. Phòng tài chính kế hoạch: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân 35 xã, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể địa phương, cơ sở thôn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân các nội dung phòng chống sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo công tác tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thả cá vào dụng cụ chứa đọng nước để diệt loăng quăng, bọ gậy. Vận động nhân dân nằm màn, phun hóa chất diệt muỗi vv.

- Bố trí kinh phí mua thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định.

7. Các phòng, ban liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chủ động phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết.

Đề nghị thủ trưởng các ban ngành liên quan, UBND xã, thi trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

 

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

 

Phạm Văn Nghiêm

 

 

>

 

VP UBND huyện
 
Video Clip Xem tất cả