Thông báo
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2017

Ngày cập nhật: 01/08/2017

   

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2017

1- Các tổ chức cơ sở Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đại hội chi bộ 2017-2020 và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022. Hoàn thành học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2- Các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động phòng chống bão lụt; thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ lúa Mùa và cây màu vụ Hè Thu; phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Có giải pháp cụ thể để tiếp tục cải cách hành chính; xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu ngân sách và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.

3- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2017 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ trường học” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và giáo viên các trường học trong huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2017 - 2018. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone.

4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành về an toàn giao thông trong nhân dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, tăng cường thanh tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 
Video Clip Xem tất cả