Thông báo
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TUẦN 24

Ngày cập nhật: 05/06/2017

   

DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Tuần 24, từ ngày 05-6 đến ngày 11-6-2017

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 05-6

- Sinh hoạt chi bộ

- Tập huấn ĐBHĐND xã

- 9 giờ: Giao ban Thường trực HU

Dự sinh hoạt cơ sở

Thứ Ba

Ngày 06-6

Đồng chí Phó bí thư Thường trực dự kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Đi cơ sở

Thứ Tư

Ngày 07-6

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp tỉnh

Đi cơ sở

Thứ Năm

Ngày 08-6

Đoàn Tỉnh ủy làm việc xã Bắc Hải

Đoàn Tỉnh ủy làm việc BTV Huyện ủy

Thứ Sáu

Ngày 09-6

- Đoàn kiểm tra năng suất lúa

- Giao ban phụ nữ tỉnh tại huyện

Đi cơ sở

Thứ Bảy

Ngày 10-6

Ngày nghỉ

Chủ nhật

Ngày 11-6

Ngày nghỉ

Trên đây là dự kiến Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 05-6 đến 11-6-2017. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ.

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Văn phòng Huyện ủy
 
Video Clip Xem tất cả