Thông báo
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY TUẦN 21

Ngày cập nhật: 15/05/2017

   

DỰ KIẾN LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 Tuần 21, từ ngày 15-5 đến ngày 21-5-2017

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

Ngày 15-5

Đi cơ sở

Giao ban Thường trực

Thứ Ba

Ngày 16-5

Duyệt kết nạp Đảng

Đi cơ sở

Thứ Tư

Ngày 17-5

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01-NQ/TU nghe các xã Vân Trường, Đông Hoàng tại huyện

Làm việc với Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 01-NQ/TU

Thứ Năm

Ngày 18-5

Đ/c Bí thư Huyện ủy, đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Trưởng BTG Huyện ủy dự sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU tại tỉnh

- Đ/c Bí thư Huyện ủy, đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ/c Chủ tịch UBND huyện, đ/c Trưởng BTG Huyện ủy dự sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU tại tỉnh

- Dự triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 64-KH/BCDTW về phòng chống tham nhũng tại tỉnh

Thứ Sáu

Ngày 19-5

- 07 giờ 30: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đền thờ Bác xã Nam Cường

- Dự họp UBND huyện

Đi cơ sở

Thứ Bảy

Ngày 20-5

Ngày nghỉ

Chủ nhật

Ngày 21-5

Ngày nghỉ

Trên đây là dự kiến Chương trình công tác của Thường trực Huyện ủy từ ngày 15-5 đến 21-5-2017. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ.

Văn phòng Huyện ủy
 
Video Clip Xem tất cả