Thông báo
Công văn số 230 của UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Ngày cập nhật: 30/04/2017

   
Nội dung chi tiết của công văn tại đường link : /CuteUpload/TinTuc/File/cv230.pdf
UBND huyện Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả