Thông báo
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo,ngành Y tế huyện Tiền Hải năm 2017

Ngày cập nhật: 18/09/2017

   
Xem chi tiết tại đây:/CuteUpload/TinTuc/File/123 xt018.pdf
VP UBND huyện Tiền Hải
 
Video Clip Xem tất cả