Thông báo
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA CUỐI VỤ VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Ngày cập nhật: 16/09/2017

   

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA CUỐI VỤ VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

 

Kính gửi:.............................................................................................................

Đến nay lúa đại trà của toàn huyện đã trỗ bông khoảng 60% diện tích, trỗ tập trung đến 20/9, một bộ phận diện tích trỗ bông sau 20/9. Thời tiết những ngày qua rất thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng như: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn...

        1.Sâu cuốn lá nhỏ:

Qua kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và BVTV ngày 15/9/2017, sâu non lứa gối mật độ trung bình: 50-70 con/m2, nơi cao 100-150 con/m2, cục bộ 200-400 con/m2  . Nếu không phòng trừ tốt, sâu non gây hại nặngdiện tích lúa trỗ bông sau ngày 15/9.

 2. Sâu đục thân hai chấm: Hiện tại trên trà lúa trỗ bông trước15/9 tỷ lệ bông bạc rải rác, cục bộ 0,5-1%. Trưởng thành liên tục bổ sung trên đồng ruộng, dồn mật độ từ nơi lúa đã trỗ bông về nơi lúa đang trỗ và chưa trỗ đẻ trứng, mật độ ổ trứng trung bình 0,01 - 0,02 ổ/m2, nơi cao 0,03- 0,05ổ/m2, sâu non gây bông bạc cho diện tích trỗ bông sau ngày 15/9.

 3. Bệnh đạo ôn cổ bông: Thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại trên giống nhiễm. Nếu không phun phòng kịp thời nguy cơ của bệnh gây hại nặng từ nay đến cuối vụ.

4. Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn: Bệnh đang gia tăng nhanh trên giống nhiễm như: Bắc thơm, T10, BC15, Q5...Bệnh xuất hiện chòm ổ ở hầu hết các HTX, tỷ lệ bệnh nơi cao 20-30%, cục bộ 50-100%. Dự báo bệnh có nguy cơ gây hại nặng sau cơn bão số 10.

Để hạn chế thiệt hại do các đối tượng sâu bệnh gây nên,Trạm trồng trọt hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sau:

1.    Sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm:

- Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với sâu đục thân 2 chấm cho trà lúa trỗ bông sau 15/9/2017.

- Thời gian phòng trừ: từ ngày 18-20/9/2017

- Khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc sau: Dupon Prevathon 5SC, Vitako 40WG, Voliamtargo 063SC, Winter 635 EC...để phòng trừ.

2. Bệnh đạo ôn cổ bông: Đối với các giống giống nhiễm như: BC15, TBR225, Q5, Nếp...khi lúa trỗ bông phải được phun phòng cổ bông 2 lần:

Lần 1: Khi lúa trỗ bông được từ 3-5% số bông (thấp tho trỗ)

Lần 2: Khi ruộng lúa trỗ thoát hoàn toàn.

Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại như: FILIA 525 SE, BUMP 650WP,  FENDY 25WP, KATANA 20SC, FU-ARMY 30WP, KABUM 650WP...

3. Bệnh bạc lá- đốm sọc vi khuẩn: Phun phòng  bệnh trên các giống nhiễm như: Bắc thơm số 7, T10, BC15, Q5 sau khi mưa giông… Khuyến cáo sử dụng một trong các loại thuốc để phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn như: Xanthomix 20WP, Total 200WP, Visen 20SC, Starner 20WP...để phun phòng.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn lúa trỗ bông nên phun thuốc sau 15 giờ chiều.

- Liều lượng và nồng độ sử dụng thuốc như hướng dẫn ghi trên bao gói

- Sau khi phun thuốc xong trong 3 giờ gặp mưa phải phun lại theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

Nhận được công văn, trạm trồng Trọt và BVTV đề nghị các HTXSXKD-DVNN căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tuyên truyền hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

 

 

Trạm Bảo vệ thực vật huyện
 
Video Clip Xem tất cả