• THÔNG BÁO
  • LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ  »  CƠ QUAN ĐẢNG

Tiền Hải với công tác dân vận

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 85 năm qua quán triệt tư tưởng dân vận khéo của Bác, Ban dân vận huyện ủy Tiền Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt sâu sắc và ra sức phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác với nhiều nội dung công việc cụ thể, thiết thực nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.
Video Clip Xem tất cả