• THÔNG BÁO
  • LIÊN KẾT WEBSITE
Trang chủ  »  CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TIỀN HẢI

Ngày 12/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tổ chức Công bố Quyết định thành lập và ra mắt đơn vị sự nghiệp công lập:
Video Clip Xem tất cả