Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Thời gian qua, MTTQ huyện Tiền Hải cùng các tổ chức thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Từ đó tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chung sức xây dựng quê hương Tiền Hải đổi mới, phát triển.
  • Tien HaiTien Hai
  • Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
  • Chung tay cải cách thủ tục hành chínhChung tay cải cách thủ tục hành chính
 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.823.035 Fax: (036).3823.279 E-mail: