Ðiện lực Tiền Hải Chung tay xây dựng nông thôn mới
Với mạng lưới điện trải rộng, gần 273km đường dây trung thế, 527km đường dây hạ áp và 325 trạm biến áp, 330 máy biến áp, những năm qua, Ðiện lực Tiền Hải đã từng bước đầu tư cải tạo, nâng cao chất lượng điện áp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ðến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện đều đạt tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Tien HaiTien Hai
  • Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
  • Chung tay cải cách thủ tục hành chínhChung tay cải cách thủ tục hành chính
 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.823.035 Fax: (036).3823.279 E-mail: