Tiền Hải Con ngao đang chờ xuống biển
Những năm qua, việc nuôi thả ngao ở Tiền Hải đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua, ngao tại nhiều ao đầm, bãi nuôi ngao giống và ngao thương phẩm của huyện bị chết, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Liên tiếp gặp khó khăn trong sản xuất nên nhiều diện tích nuôi ngao ở đây chưa được khôi phục, con ngao vẫn đang chờ người dân tái đầu tư để được xuống biển. Những năm qua, việc nuôi thả ngao ở Tiền Hải đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua, ngao tại nhiều ao đầm, bãi nuôi ngao giống và ngao thương phẩm của huyện bị chết, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Liên tiếp gặp khó khăn trong sản xuất nên nhiều diện tích nuôi ngao ở đây chưa được khôi phục, con ngao vẫn đang chờ người dân tái đầu tư để được xuống biển.
  • Tien HaiTien Hai
  • Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
  • Chung tay cải cách thủ tục hành chínhChung tay cải cách thủ tục hành chính
 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.823.035 Fax: (036).3823.279 E-mail: