Tây Ninh nỗ lực về đích nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào rộng khắp ở xã Tây Ninh (Tiền Hải), bộ mặt nông thôn và đời sống người dân chuyển biến tích cực, giao thông nông thôn đi lại thuận tiện, học tập, khám chữa bệnh được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững.
  • Tien HaiTien Hai
  • Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
  • Chung tay cải cách thủ tục hành chínhChung tay cải cách thủ tục hành chính
 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.823.035 Fax: (036).3823.279 E-mail: