• VĂN BẢN
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 41/TB-VP 29/09/2014 THÔNG BÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành Tuần thứ 39 (từ ngày 22 - 28/9/2014) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh