TIN HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Ông Đỉnh nước sạch

Ông Đỉnh nước sạch là tên gọi trìu mến mà người dân ở khu Nam huyện Tiền Hải dành cho ông Đào Văn Đỉnh-Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng vật tư S...
Video Clip Xem tất cả