KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2011 - 2015)

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND, Quyết định số 19/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình, từ năm 2011 đến hết 2015...
Video Clip Xem tất cả