TIN HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Đông Hải kỷ niệm 30 năm thành lập, ra mắt sách lịch sử đảng bộ và nhân dân Đông Hải, thời kỳ 1987-2015 (16/01/2017)
Sáng ngày 15/1, xã Đông Hải đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, ra mắt sách lịch sử đảng bộ và nhân dân Đông Hải, thời kỳ 1987-2015. Đồng ...
Năm 2016,Tiền Hải có trên 20 nghìn hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (13/01/2017)
Sáng ngày 15/1, xã Đông Hải đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, ra mắt sách lịch sử đảng bộ và nhân dân Đông Hải, thời kỳ 1987-2015. Đồng ...
Tiền Hải triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 (12/01/2017)
Với chủ đề “xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “tính mạng con người là trên hết” năm 2017, Tiền Hải tập trung phổ biến...
Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện ra quân lấy nước đổ ải vụ xuân năm 2017 (12/01/2017)
Xác định công tác lấy nước phục vụ thau chua, rửa mặn, đổ ải là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của sản xuất vụ xuân, sáng ngày 12/1, Xí nghiệp...
Video Clip Xem tất cả